Ing. Radek
DOHNAL

jednatel

777 744 202
dohnal@zk-brno.cz

Pavel
VAVROUŠEK

jednatel

777 744 203
vavrousek@zk-brno.cz

Roman
RICHTER

vedoucí obchodu a zpracování zakázek

777 744 212
richter@zk-brno.cz

Ing. Milan
SUCHÁNEK

vedoucí zakázky

777 744 200
suchanek@zk-brno.cz


Ing. Kateřina
PETROVÁ

vedoucí zpracování

777 744 207
petrova@zk-brno.cz

Zdeňka
DOHNALOVÁ

vedoucí oddělení geometrických plánů

777 744 216
dohnalova@zk-brno.cz

Juraj
BLAHÚT

koordinátor výjezdových skupin

777 744 208
blahut@zk-brno.cz

Bc. Ivan
ELŠÍK

IT

728 867 751
elsik@zk-brno.cz