ZK-BRNO s.r.o.

profil firmy

nabízíme

vybavení

kontakty

kde nás najdete

 

 česky  english  deutsch     

 Co Vám nabízíme?

ZK-BRNO s.r.o. - nabídka produktů a služeb

 

Společnost ZK-BRNO s.r.o. nabízí zákazníkům služby v následujících oblastech:

 

Inženýrská geodézie

Oddělení inženýrské geodézie se zabývá především zaměřováním podkladů pro projekty, vytyčováním staveb, vyhotovováním dokumentace skutečného provedení staveb a mapováním.

 digitální účelové mapy - ukázka ukázka

 zaměření mapových podkladů pro projekty - ukázka ukázka ukázka

 zajištění informací od správců sítí - průběh sítí

 vyhledávání podzemních sítí

 zaměření skutečného provedení staveb inženýrských sítí - ukázka ukázka ukázka

 vytýčení a zaměření staveb - ukázka ukázka ukázka

 činnost funkce odpovědného geodeta na stavbě

 vyhotovení technických map závodů a měst

 zaměření a vyhotovení dokumentace povrchů - ukázka ukázka ukázka ukázka ukázka

 měření konstrukcí jeřábových drah

 vyhotovení digitálního modelu terénu - ukázka ukázka ukázka

 zaměření podkladů a realizace návrhů zahrad, architektonických studíí a zahradního designu - ve spolupráci s firmou I.S.CZ, s.r.o.

 

Geometrické plány a pozemkové úpravy

Oddělení pozemkových úprav realizuje zpracování jednoduchých i komplexních pozemkových úprav v okrese Brno, Brno-venkov, Vyškov, Hodonín. Dále vyhotovuje geometrické plány a řeší majetkoprávní vypořádání pro jednotlivce a organizace.

 vytyčení hranic pozemků

 vyhotovení geometrických plánů - ukázka ukázka ukázka ukázka

 zajištění výpisů a informací z katastru nemovitostí

 vyhotovení smluv o převodu nemovitostí

 vyhotovení odhadu nemovitostí soudním znalcem

 zajištění vkladu do katastru nemovitostí

 vytohovení návrhu a realizace komplexních pozemkových úprav - ukázka ukázka

 digitalizace, skenování a vektorizace mapových podkladů - ukázka ukázka

 

Informační systémy

Společnost ZK-BRNO s.r.o. řeší také zpracování informačních systémů pro města a obce. Základem systému jsou geodetická data měřená oddělením inženýrské geodézie nebo získaná z dalších mapových podkladů a leteckých snímků. Dále nabízíme tvorbu informačních a orientačních plánů oblastí, závodů, nemocnic a digitální podklady pro územní plánování.

 úvodní studie pro realizaci GIS

 zpracování geografických informačních systémů

 údržba a aktualizace dat

 propojení grafických a databázových dat

 školení a konzultace

 

Programování - geodetické nadstavby pro systém Microstation

Vyvíjíme a nabízíme také geodetické nadstavby pro Microstation - jak pro geodetické organizace, tak pro správce inženýrských sítí.

 ZK-Commander

 ZK-Tisk

 ZK-Mapinfo

 ZK-Linestring

 ZK-Pointmanager

 ZK-Tools

 ZK-Analyzátor

 ZK-Macroplyn  - ukázka ukázka

Informace o produktech a ceník (PDF)

 

Podpora projektantů, inženýrská činnost

Společnost ZK-BRNO s.r.o. nabízí podpůrnou činnost pro projektanty - digitalizace mapových podkladů, komunikace a výměna dat se správci inženýrských sítí, státními orgány a samosprávami, jednání s vlastníky pozemků. digitalizace a scanování mapových podkladů

 transformace a vektorizace rastrových dat

 digitalizace územních plánů

 komunikace a výměna dat se správci inženýrských sítí

 zajišťování dat a komunikace s katastrálními úřady a státními orgány

 jednání s vlastníky pozemků

 

Velkoformátový tisk

Nabízíme tisk mapových i jiných podkladů (vektorový i rastrový formát) na plotru HP až do formátu A1.

 tisk mapových listů

 tisk projektů

 tisk leteckých snímků

 

 

© ZK-BRNO s.r.o., 2009, Ing. Jiří Starý

Marie Hübnerové 1704/58, 621 00, Brno, zk-brno@zk-brno.cz, http://www.zk-brno.cz