ZK-BRNO s.r.o.

profil firmy

nabízíme

vybavení

kontakty

kde nás najdete

 

 česky  english  deutsch     

 ZK-BRNO s.r.o. - profil firmy

Hlavním posláním a společným zájmem společnosti je spokojenost zákazníků, pro které zajišťujeme geodetické a kartografické práce nejmodernějšími geodetickými přístroji a metodami.

 

Firma ZK-BRNO s.r.o. vznikla v květnu 1996 sloučením tří menších specializovaných geodetických firem s cílem zabezpečit komplexní geodetické práce. V současné době je společnost  ZK-BRNO s.r.o. stabilní a prosperující firmou poskytující služby v následujících oblastech:

 

 inženýrská a stavební geodézie

 pozemkové úprav a geometrické plány

 informační systémy pro obce

 programování - geodetické nadstavby pro systém Microstation

 podpora projektantů, inženýrská činnost

 

V současné době společnost zaměstnává na 30 pracovníků, převážně inženýrů nebo specialistů v oboru geodézie, kteří pracují v divizích inženýrské geodézie a pozemkových úprav.

 

Náplní činnosti je inženýrská geodézie se specializací na vyhotovování mapových podkladů pro projekty s následnou realizací (dokumentace skutečného provedení stavby). V oblasti stavebnictví se specializujeme na geodetické práce - zaměřování konstrukcí s následným osazením technologie. Vzhledem ke zkušenostem (JE Temelín apod.) se zaměřujeme i na velmi přesné měření prostorové polohy s následným grafickým zpracováním v CAD aplikacích.

 

Oddělení geometrických plánů úspěšně realizuje jednoduché i komplexní pozemkové upravy včetně zapsání do katastru nemovitostí. Oddělení dále řeší majetkoprávní vypořádání pozemků a restitucí pro státní organizace, pozemkové úřady, obce, magistráty i soukromé investory.

 

© ZK-BRNO s.r.o., 2009, Ing. Jiří Starý

Marie Hübnerové 1704/58, 621 00, Brno, zk-brno@zk-brno.cz, http://www.zk-brno.cz